Konferensteknik

Spela in mötet med ljud och bild

En bra lösning för vidare distribution av information

Det är en allt större efterfrågan på detta då många företag önskar få sina möten inspelade och dokumenterade.Med vår utrustning för inspelning av möten, kan vi göra både enkla och mer avancerade inspelningar av ert företags konferenser, seminarier eller events.

Tillvägagångssättet och utrustningen är densamma som vid en webbsändning fast man inte väljer att göra sändningen live utan endast spelar in ljud och bild från mötet. Ett bra alternativ är sedan att lägga ut materialet från den inspelade konferensen på företagets intranät eller hemsida.

När man väljer att mötet ska spelas in som eftersändning (on-demand) får kunden filmen i önskat format på en extern media efteråt.

 

Spela in ert möte för att dela information – eller för dokumentation

Företaget kan också välja att i sin tur låta inspelningen – som kan vara en utbildning, tillgänglig mot en kostnad per tittare, – ett utmärkt sätt att dela information. Många tycker att det är extra smidigt att kunna pausa, spola fram och tillbaka under uppspelningen av filmen. Oftast är det faktiskt deltagare som medverkat på konferensen som går tillbaka till inspelningen för att påminna sig om innehållet i mötet.

 

Att tänka på vid inspelning On-demand hos oss:
Hörsalen Wallenbergsalen är utrustad med licenserad teknik som skyddar digitalt innehåll med upphovsrättsskydd. Detta skydd gäller vid streaming på Internet, videokonferenser och ljud- och bildinspelningar av konferenser. Om ni är osäkra på innebörden av detta är ni alltid välkomna att ta kontakt med våra tekniker på tekniker@iva.se.

Offertförfrågan teknik

I samtliga lokaler ingår

  • Projektor alt. bildskärm för presentation
  • Trådlös internetuppkoppling
  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • Skrivblock och pennor
  • Vatten och karameller

Fler tekniska lösningar

Några av de vanligaste tekniska lösningar vi tillhandahåller i vårt konferenscenter.

Konferensteknik

Streaming

IVA Konferenscenter har teknisk utrustning för att filma seminarier och konferenser.

Mer om streaming
Konferensteknik

Studio

Streamingstudio för livesända event med publik eller för utbildningar och möten.

Mer om studion
Konferensteknik

Telefonkonferens

Samtliga lokaler har ett inbyggt system för telefonkonferens.

Mer om tekniken
Konferensteknik

Videokonferens

Användandet av videokonferens ger en stor förenkling i sättet att kommunicera i realtid.

Mer om videokonferens

Frågor kring utrustningen?

Har du frågor kring våra tekniska lösningar eller saknar du någon teknik?

Kontakta oss