Konferensteknik

Telefonkonferens

Effektiv kommunikation är en förutsättning för ett framgångsrikt företag som vill ha effektiva möten.

För deltagare på plats hos oss finns olika lösningar beroende på mötesrummets storlek.
Samtliga av våra lokaler i centrala Stockholm har fastinstallerade system för telefonkonferens, som ringer upp ett virtuellt rum dit också distansdeltagare ringer. Nummer och mötes-ID för telefonkonferensen distribueras till deltagarna i förväg. Ljudet hörs bra i hela rummet utan lösa handmikrofoner.

Samtliga våra lokaler för telefonkonferens har mycket goda förutsättningar för ett perfekt ljud:

  • inbyggda takmikrofoner i de större rummen
  • takpendlande mikrofoner över borden
  • fasta mikrofoner runt bildskärmarna i de mindre konferenslokalerna.

Vårt system för telefonkonferens gör med sitt lättanvända gränssnitt och sin höga kvalitet, att dina telefonmöten blir både lätta att starta och lätta att ansluta sig till.

 

Telefonkonferens med fokus på säkerhet

Vikten av mötessäkerhet och integritet är stor för oss på IVA Konferens. Därför tilldelas varje bokat telefonmöte ett eget mötesnummer som fungerar när som helst från alla destinationer, både internationellt så väl som nationellt. Ni som deltagare i telefonmötet dimensionerar själva hur många parallella konferenser och hur många mötesdeltagare ni önskar samtidigt kunna delta på ert mötesnummer. Vårt system godkänner för närvarande upp till tio samtidiga konferenser med 15 deltagare per konferens. En unik sexsiffrig kod, en för ordföranden och en för mötesdeltagare, gör mötet säkert. Telefonkonferensen öppnas alltid först då ordförandekoden anges.

Offertförfrågan teknik

I samtliga lokaler ingår

  • Takmonterad data-/video projektor
  • Trådlös internetuppkoppling
  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • Skrivblock och pennor
  • Vatten och karameller

Fler tekniska lösningar

Några av de vanligaste tekniska lösningar vi tillhandahåller i vårt konferenscenter.

Konferensteknik

Streaming

IVA Konferenscenter har teknisk utrustning för att filma seminarier och konferenser.

Mer om streaming
Konferensteknik

Videokonferens

Användandet av videokonferens ger en stor förenkling i sättet att kommunicera i realtid.

Mer om videokonferens
Konferensteknik

Inspelning

Vissa möten behöver kanske inte direktsändas men kunden önskar att det hela spelas in med ljud och bild.

Mer om inspelning

Frågor kring utrustningen?

Har du frågor kring våra tekniska lösningar eller saknar du någon teknik?

Kontakta oss