Konferensteknik

Telefonkonferens

Effektiv kommunikation är en förutsättning för ett framgångsrikt företag som vill ha effektiva möten.

För deltagare på plats hos oss finns olika lösningar beroende på mötesrummets storlek.
Samtliga rum har fastinstallerade system som ringer upp ett virtuellt rum dit också distansdeltagare ringer. Nummer och mötes-ID distribueras till deltagarna i förväg. Ljudet hörs bra i hela rummet utan lösa handmikrofoner.

Vi har inbyggda takmikrofoner i de större rummen, takpendlande över bord samt fasta runt bildskärmen i de mindre rummen. Med sitt lättanvända gränssnitt och sin höga kvalitet kan du vara säker på att dina möten är lätta att starta och lätta att ansluta sig till.

Vikten av mötessäkerhet och integritet är stor. Därför tilldelas varje bokat möte ett eget mötesnummer vilket fungerar när som helst från alla destinationer, nationellt som internationellt. Ni dimensionerar själva hur många samtidiga parallella konferenser och hur många samtidiga deltagare ni önskar på ert mötesnummer – upp till tio samtidiga konferenser med 15 deltagare per konferens. En sexsiffrig kod, en för mötesdeltagare och en för ordföranden, gör mötet säkert. Konferensen öppnas först då ordförandekoden anges.

Offertförfrågan teknik

I samtliga lokaler ingår

  • Takmonterad data-/video projektor
  • Trådlös internetuppkoppling
  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • Skrivblock och pennor
  • Vatten och karameller

Fler tekniska lösningar

Några av de vanligaste tekniska lösningar vi tillhandahåller i vårt konferenscenter.

Konferensteknik

Streaming

IVA Konferenscenter har teknisk utrustning för att filma seminarier och konferenser.

Mer om streaming
Konferensteknik

Videokonferens

Användandet av videokonferens ger en stor förenkling i sättet att kommunicera i realtid.

Mer om videokonferens
Konferensteknik

Inspelning

Vissa möten behöver kanske inte direktsändas men kunden önskar att det hela spelas in med ljud och bild.

Mer om inspelning

Frågor kring utrustningen?

Har du frågor kring våra tekniska lösningar eller saknar du någon teknik?

Kontakta oss