Visa alla bilder

Värderingar

IVA är en icke vinstdrivande och partipolitiskt obunden akademi med syfte att främja Sveriges konkurrenskraft och hållbara utveckling. Därför är vårt hållbarhetsarbete högt prioriterat. Genom att ta ställning i viktiga samhällsfrågor baserat på vetenskaplig grund har man i projekten ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt” och ”Resursattraktiva affärsmodeller” tagit fram rapporter som bidrar och påverkar diskussion och kunskapsspridning.

I IVA:s nya strategi står fyra områden i fokus: Kunskap i världsklass, Framtidens näringsliv, 
Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle. Det är inom dessa områden som IVA ska tackla de många viktiga frågor som kräver svar för att lösa samhällsutmaningar.
Våra kärnvärden som ligger till grund för hela IVA inklusive konferenscentret är följande:

Kvalitet – Mod – Integritet
Dessa kärnvärden kompletteras med konferenscentrets egna utvalda värdeord.

På IVA Konferenscenter arbetar vi efter att verksamheten alltid genomsyras av följande ord:

Service – Trygghet – Funktionalitet – Tillgänglighet

Affärsidé

”Genom att vara en tillgänglig, funktionell och trygg mötesplats med stor personlig service, för alla som behöver en plats att mötas på, vill vi att IVA Konferenscenter ska vara det självklara valet i centrala Stockholm”

Vision

Vår dröm är att få dela med oss av vår passion: att kombinera det klassiska värdskapet med moderna lokaler som överraskar.

Våra inköp

Medlemmar i Svanens nätverk
Svanens nätverk för inköp med omtanke är en organisation för företag som vill få stöd i sitt inköpsarbete. Svanens mål är att miljömärkta varor och tjänster ska prioriteras och bli en självklar del i alla inköpsprocesser.

Då vi är en konferensanläggning som inte har eget kök kan vi inte klassificeras enligt Svanens kriterier.

Våra lokaler

 • LED belysning överallt förutom i festvåningens kristallkronor
 • Städning sker av miljöcertifierad firma med miljöprodukter
 • Tekniken (bildväggen) i hörsalen är energisnål och drar ström som en hårtork
 • Vi sorterar glas, metall, papper, kartong och plast
 • Vi använder inga engångsartiklar
 • I alla lokaler finns glas för vatten
 • Vårt disk och rengöringsmaterial är miljövänligt
 • Belysningen på samtliga toaletter är närvarostyrt

Övrigt

 • De flesta av våra leverantörer kör miljöbilar. Vi samordnar transporter med Grodan
 • Våra dukar tvättas av miljöcertifierat tvätteri
 • Miljöcertifierade block och pennor
 • Våra blomsterarrangemang kommer från närproducerade leverantörer
 • Vårt kopieringspapper är FSC märkt