Visa alla bilder

Om oss

IVA Konferenscenter är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

IVA bildades 1919 av Axel F. Enström och flyttade in i fastigheten på Grev Turegatan. En viktig uppgift för Akademien är att vara en mötesplats för näringsliv, forskning och politik och behovet av möteslokaler är därför mycket stort. Med tiden har ett effektivt och välutrustat konferenscenter växt fram och i början av 1980-talet tog man steget att öppna IVA Konferenscenter för den allmänna marknaden. Idag är konferenscentret en av Stockholms mest välbesökta mötesplatser och hit välkomnas stora och mindre företag för konferenser, bolagsstämmor, middagar och events.

IVA:s nätverk består av framstående tekniker och ekonomer från näringsliv, högskolor och förvaltning. Med nära 1000 svenska och utländska invalda ledamöter och ett 250-tal ledamöter i IVA:s Näringslivsråd utgör akademien en kvalificerad kompetensbank. IVA samarbetar också med utländska akademier och är engagerat i Euro-CASE, samorganisationen för de europeiska ingenjörsakademierna. IVA:s ledamöter är indelade i tolv avdelningar med regelbundna möten och egen programverksamhet.