Visa orginalspråket

Om oss

IVA är en mötesplats för Sveriges framtid

I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap. IVA finansieras genom bidrag från näringslivet, projekt- och statsanslag. En viktig uppgift för Akademien är att vara en mötesplats och den egna verksamheten arrangerar runt 120 möten och seminarier varje år i egna lokaler.

Med tiden har ett effektivt och välutrustat konferenscenter växt fram och i början av 1980-talet tog man steget att öppna IVA Konferenscenter för den externa kunder. Idag är konferenscentret en av Stockholms mest välbesökta mötesplatser och hit välkomnas stora och mindre företag för konferenser, bolagsstämmor, middagar och events. Här finns tio lokaler i varierande storlek. Allt från mindre sammanträdesrum till den stora hörsalen. Måltiderna serveras i den vackra festvåningen på övre plan även kallad Bankettsalen.

 

Med framstående ingenjörer och ekonomer

IVA:s nätverk består av framstående ingenjörer och ekonomer från näringsliv, högskolor och förvaltning. Med nära 1200 svenska och utländska invalda ledamöter och ett 250-tal ledamöter i IVA:s Näringslivsråd utgör akademien en kvalificerad kompetensbank. IVA samarbetar också med utländska akademier och är engagerat i Euro-CASE, samorganisationen för de europeiska ingenjörsakademierna. IVA:s ledamöter är indelade i tolv avdelningar med regelbundna möten och egen programverksamhet. IVA driver också en stor projektverksamhet med många högaktuella ämnen. Löpande arrangeras seminarium som är gratis och tillgängliga för alla.

 

 

Våra värderingar

IVA är en icke vinstdrivande och partipolitiskt obunden akademi med syfte att främja Sveriges konkurrenskraft och hållbara utveckling. Därför är vårt hållbarhetsarbete högt prioriterat. Genom att ta ställning i viktiga samhällsfrågor baserat på vetenskaplig grund har man i projekten ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt” och ”Resursattraktiva affärsmodeller” tagit fram rapporter som bidrar och påverkar diskussion och kunskapsspridning.

I IVA:s nya strategi står fyra områden i fokus: Kunskap i världsklass, Framtidens näringsliv, Klimat-Resurser-Energi och Människa-Teknik-Samhälle. Det är inom dessa områden som IVA ska tackla de många viktiga frågor som kräver svar för att lösa samhällsutmaningar.
Våra kärnvärden som ligger till grund för hela IVA inklusive konferenscentret är följande:

Kvalitet – Mod – Integritet

Dessa kärnvärden kompletteras med konferenscentrets egna utvalda värdeord.

På IVA Konferenscenter arbetar vi efter att verksamheten alltid genomsyras av:

Service – Trygghet – Funktionalitet – Tillgänglighet

Affärsidé

”Genom att vara en tillgänglig, funktionell och trygg mötesplats med stor personlig service, för alla som behöver en plats att mötas på, vill vi att IVA Konferenscenter ska vara det självklara valet i centrala Stockholm”

 

Vision

Vår dröm är att få dela med oss av vår passion: att kombinera det klassiska värdskapet med moderna lokaler som överraskar.

 

Våra inköp

Medlemmar i Svanens nätverk
Svanens nätverk för inköp med omtanke är en organisation för företag som vill få stöd i sitt inköpsarbete. Svanens mål är att miljömärkta varor och tjänster ska prioriteras och bli en självklar del i alla inköpsprocesser.

Då vi är en konferensanläggning som inte har eget kök kan vi inte klassificeras enligt Svanens kriterier.

 

Våra lokaler

 • LED-belysning överallt förutom i festvåningens kristallkronor
 • Städning sker av miljöcertifierad firma med miljöprodukter
 • Tekniken (bildväggen) i hörsalen är energisnål och drar ström som en hårtork
 • Vi sorterar glas, metall, papper, kartong och plast
 • Vi använder inga engångsartiklar
 • I alla lokaler finns glas för vatten
 • Vårt disk och rengöringsmaterial är miljövänligt
 • Belysningen på samtliga toaletter är närvarostyrt

Övrigt

 • De flesta av våra leverantörer kör miljöbilar. Vi samordnar transporter med restaurang Grodan
 • Våra dukar tvättas av miljöcertifierat tvätteri
 • Miljöcertifierade block och pennor
 • Våra blomsterarrangemang kommer från närproducerade leverantörer
 • Vårt kopieringspapper är FSC-märkt