Visa orginalspråket

Möten under Corona, Covid-19

Nedan har vi sammanställt en checklista på hur vi arbetar och hanterar möten under den pågående Coronapandemin. Som grund följer vi FHM, Folkhälsomyndighetens, riktlinjer och uppdaterar oss kontinuerligt då de ändras beroende på hur situationen utvecklas.

Lokaler och möblering

Vi möblerar ”Corona”-säkert, vilket innebär ett glesare utrymme mellan varje deltagare. Vi stämmer av med bokaren om vad som gäller för just denna grupp. Är deltagarna från samma kontor kan man enligt rekommendationer sitta närmare, men är det deltagare som vanligtvis inte umgås ska avståndet vara 1 meter.

Teknik till mötet

Samtliga lokaler har fast installerad teknik som möjliggör distansmöten, så som videokonferens och telefonkonferens där deltagarna ansluter sig via länk efter önskemål. Har företaget en egen plattform så går det också bra, men våra tekniker behöver säkerställa att det fungerar med vår fastinstallerade tekniklösning. Vi kan koppla upp fler lokaler till huvudlokalen om gruppen önskar sprida ut sig på plats.

För- och eftermiddagsfika

Fikapauser dukas upp separat för varje sällskap med möjlighet att gå från flera håll beroende på antalet gäster. Smörgåsar/bullar kan packas in om så önskas, alternativt i korg med tång att plocka med. Frukt med skal rekommenderas eller fruktsallad i portionsglas.

Luncher och middagar

Vår festvåning är stor, samt de fyra salongerna som ligger i anslutning, vilket gör att vi helt kan separera sällskapen. Borden för åtta personer kan dukas för fyra. Lokalen nås från två sidor, vilket underlättar logistiken. Vi är noga med att tiderna hålls så att inga grupper behöver mötas i samband med måltider. Vi har inga bufféer utan tallriksservering. Det går bra att få tallriken plastad eller lunchen i box/bowl.

Städning

Vi har extra städning under dagen och i pauser på allmänna ytor, toaletter och handtag.

I varje konferenslokal finns servetter med handdesinfektion tillgängligt och även möjlighet för deltagarna att sprita sin arbetsplats. Handdesinfektion och skyltar om FHM:s rekommendationer finns uppställda på hela konferensen.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett tryggt och säkert möte!

Trygg konferens (pdf)

I samtliga lokaler ingår

  • Projektor alt. bildskärm för presentation
  • Trådlös internetuppkoppling
  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • Skrivblock och pennor
  • Vatten och karameller
IVA Konferenscenter

Den nya pandemilagen - vad gäller för möten?

Hur många deltagare får företag samla till slutna möten på konferensanläggningar?

Läs mer här
IVA Konferenscenter

Möten och konferenser på distans

Håll ett möte eller konferens på distans med bra ljud och bild

Mer om vår konferensteknik
IVA Konferenscenter

Så klarar vi coronakrisen

Här samlar IVA information om pågående initiativ, initiativ du själv kan ta del av, samt våra riktlinjer.

Mer info här