Så klarar vi coronakrisen

Världen står mitt i en global kris av ännu okända mått. Coronavirusets spridning skapar utmaningar i alla delar av samhället. Här samlar IVA information om pågående initiativ, initiativ du själv kan ta del av, seminarier, våra egna ledamöters engagemang och annan information som berör coronakrisen.

Runt om i världen pågår det initiativ för att hitta lösningar på alla de utmaningar vi nu står inför. Inte bara inom sjukvården – inom de flesta yrkesgrupper finns kunskap att bidra med. Om du har en akademisk bakgrund kan du anmäla dig som snabbgranskare till Storbritaniens Royal Society. Läs mer här.

Om du har en dator kan du bidra genom att ladda ner Folding@Home. Läs mer här.

Om du vill lära dig mer om vetenskapskommunikation på distans. Klicka här.

Om du kan bidra till forskning finns medel att söka via snabbkanaler här och här.

USAs National Academy of Engineering samlar personer som kan bidra till att lösa coronakrisen. Läs mer här.

Den tyska ingenjörsvetenskapsakademin, acatech, har själva släppt en rapport om coronakrisen. Läs den här.

Om du vill läsa om hur andra europeiska akadmier arbetar under coronakrisen, besök SAPEAS hemsida.

På Kungl. Vetenskapsakademiens webb kan du också läsa om hur akademier runt om i världen samarbetar mot covid-19.

 

Nationella projekt

Sophia Hober, professor vid KTH och IVA-ledamot leder forskningsprojekt på KTH för att ta fram en effektiv metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen Covid-19. Läs mer här.

 

Så arbetar IVA under coronakrisen

Med hänsyn till status och utveckling av Covid-19 har vi på IVA beslutat om att uppdatera våra riktlinjer. Genom att minska våra fysiska sociala kontakter, så bidrar vi på IVA till att minska risken för smittspridning i samhället. Våra gemensamma riktlinjer bidrar också till att värna hälsan för både medarbetare och personer i IVAs nätverk. Vår analys bygger på bästa tillgängliga fakta och myndigheternas rekommendationer.

1. Utlandsresandet inom ramen för IVAs verksamhet upphör, inga nya resor bokas eller planeras in under våren/sommaren (till 15 juli).

2. Medarbetare som återvänder från en resa i riskområden ska arbeta hemifrån i 14 dagar även om personen inte känner av sjukdomssymptom. Detsamma gäller för personer i IVAs nätverk och övriga besökare. Notera att UD avråder från alla utlandsresor. Se “Reserekommendationer från UD” på Folkhälsomyndighetens hemsida.

3. Möten, till exempel projekt- och akademimöten, ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras på distans. Vänd er till mötesansvarig, avdelningssekreterare eller projektledare för mer information.

4. Seminarier och studiebesök skjuts om möjligt upp, ställs in eller genomförs på distans/streaming (till 15 juli).

5. Vi uppmuntrar IVAs personal att arbeta hemifrån. Detta för att minimera smittspridning i samhället.

6. Personal som har haft kontakt med person som är smittad med virus ska medverka i IVAs verksamhet på distans i 14 dagar. Det gäller även IVAs nätverk och besökare i IVAs lokaler.

7. Personer som har minsta sjukdomssymptom (så som feber, hosta, snuva, ont i halsen) bör medverka i IVAs verksamhet på distans tills symptomen är helt borta och efterföljande två dagar. Följ myndigheternas råd.

8. Har IVAs samarbetspartners mer långtgående riktlinjer följer vi dessa.

9. I övrigt fortlöper arbetet som vanligt.

10. IVA Konferenscenter har öppet som vanligt och erbjuder goda möjligheter att genomföra möten och event på distans. Läs mer om tekniken här

11. IVA Konferenscenter har också uppdaterat samtliga rutiner kring städning, hygien och utbud.
För aktuell information, följ: www.folkhalsomyndigheten.se