Visa orginalspråket

Så klarar vi coronakrisen

Världen befinner sig fortsatt i en global kris. Coronavirusets spridning skapar utmaningar i alla delar av samhället.

Sverige står inför stora utmaningar och har många långsiktiga frågor på den politiska agendan. Arbetsmarknaden, integrationen, skolan, bostadsmarknaden och att vi inte ser ut att nå våra miljömål. För att konstruktivt bidra till lösningar för en omstart av Sverige som underlättar vägen mot ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt Sverige driver IVA projektet Hållbar nystart för Sverige.

 

Så arbetar IVA under coronakrisen

Med hänsyn till status och utveckling av Covid-19 har vi på IVA beslutat om att uppdatera våra riktlinjer. Genom att minska våra fysiska sociala kontakter, så bidrar vi på IVA till att minska risken för smittspridning i samhället.

Våra gemensamma riktlinjer bidrar också till att värna hälsan för både medarbetare och personer i IVAs nätverk. Vår analys bygger på bästa tillgängliga fakta och myndigheternas rekommendationer. Våra riktlinjer är uppdaterade i enlighet med Region Stockholms beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län.

1. Vi avråder från resande (såväl inrikes som utrikes) inom ramen för IVAs verksamhet.

2. Möten, till exempel projekt- och akademimöten, genomförs på distans. Vänd er till mötesansvarig, avdelningssekreterare eller projektledare för mer information.

3. Seminarier genomförs på distans/streaming från våra egna lokaler.

4. Vi instruerar IVAs personal att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Detta för att minimera smittspridning i samhället.

5. Personer som har minsta sjukdomssymptom (såsom feber, hosta, snuva, ont i halsen) ska medverka i IVAs verksamhet på distans tills symptomen är helt borta och efterföljande två dagar. Följ myndigheternas råd.

6. Personal som har haft kontakt med person som är smittad med virus ska medverka i IVAs verksamhet på distans i 14 dagar. Det gäller även IVAs nätverk och besökare i IVAs lokaler.

7. I övrigt fortlöper arbetet som vanligt.

8. IVA Konferenscenter erbjuder goda möjligheter att genomföra möten och event på distans. Lokalerna har också anpassats efter gällande restriktioner. Läs mer om tekniken här

För aktuell information, följ: Folkhälsomyndigheten

Mötesinformation från Visita: Trygg konferens (pdf)

Möten under Corona covid-19