Visa orginalspråket
Visa alla bilder

Ta del av alla intressanta seminarier som IVA håller

En stor del av IVAs uppgift är kunskapsspridning och nätverkande. Antalet möten och seminarium är runt 130 st varje år. Det handlar förstås om IVAs viktiga frågor inom Ingenjörsspåren men också intressanta frukostmöten som genomförs inom IVAs Näringslivsråd. Samtliga seminarium webbsänds och är gratis och öppna för allmänheten att medverka.

Hållbar nystart för Sverige

Som en följd av den rådande situationen med pandemin har IVA startat ett nytt projekt som heter Hållbar nystart för Sverige med fokus på frågor hur vi hanterar vår gemensamma framtid i ett mer långsiktigt perspektiv efter krisen.

Nystarten av Sverige måste, vid sidan av akuta ekonomiska åtgärderna, ske utifrån en analys av på vilket sätt och i vilken grad krisen påverkat vårt lands förmåga att lösa de grundläggande samhällsfrågor som Sverige brottats med innan krisen och som kvarstår nu.

Genom projektet ”Hållbar nystart för Sverige” vill IVA bidra till det nödvändiga arbetet att ge svar på dessa frågor. Projektet kommer att ta fram förslag på åtgärder som på lång sikt bidrar till att nystarten av Sverige leder till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt och därmed lägger grunden till ett fortsatt högt välstånd i Sverige.

Läs mer och anmäl dig här