Visa orginalspråket

Vanliga frågor om Säkerhet

Säkerhet

Här svarar vi på några av de vanligaste säkerhetsfrågorna vi får från våra gäster.
Hur säkerställer ni gästernas personliga säkerhet?

Vi har alltid bemannad reception vid entrén och har koll på alla gäster vid in- och utpassering.Finns det första hjälpen-utrustning och utbildad personal?

Vi har både första hjälpen-utrustning och hjärtstartare i receptionen. Samtlig personal går regelbundet utbildning för att hantera detta.
På utvalda platser finns också tavlor med första förband.Hur hanteras nödsituationer på IVA Konferenscenter?

All personal har årlig utbildning inom ABC Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning och med hjärtstartare. Dessutom utbildningar inom krishantering och brand. Vi övar detta kontinuerligt. IVA har också en väl fungerande krisgrupp.Är det säkerhetskontroller vid ingången?

Ingen kontroll men bemannad reception som stämmer av alla gäster som kommer in i fastigheten.Kan ni anpassa säkerhetsarrangemangen för speciella evenemang?

Vi hyr in väktare från säkerhetsbolag vid behov. Även personal som hanterar garderob med garderobsbrickor.Hur skyddas IT-system och nätverk mot cyberhot?

IVA har egen IT tekniker samt även en anställd ingenjör som arbetar just med cybersäkerhet. Våra brandväggar är extremt högt satta. Vi kan ordna med separat IP-adress och nät vid behov av detta.Finns det säker förvaring för värdesaker?

Vi har ett antal låsbara skåp i anslutning till receptionen.Har ni rutiner för hantering av oväntade händelser?

Våra årliga utbildningar hjälper oss med detta. Läget mitt i city gör oss tillgängliga för ibland oväntade händelser så vi har bra rutiner för det.

Vi har också vaktbolag som patrullerar runt området som snabbt kan vara på plats.Är det säkerhetsåtgärder för parkeringsområdet?

Vi har ingen egen parkering och hänvisar till närliggande garage.Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas under en konferens?

Alla grupper får nyckel till sin konferenslokal för att kunna låsa under dagen. Ytterkläder och större väskor lämnas in i garderoben. Vid behov kan vi hyra in säkerhet via vaktbolag, tex vid årsstämmor. Större evenemang har ofta registrering av deltagare vid ankomst.  Deltagare med hög risk har alltid eget personskydd med sig.Hur utbildas personalen i säkerhetsfrågor?

Vi har löpande utbildning i kris, utrymning, brand och säkerhet för konferens och möten genom Safe Hotels.Hur hanterar ni COVID-19-relaterade restriktioner och säkerhetsåtgärder?

Nu när Covid-19 inte är klassat som allmänfarlig sjukdom längre tillhandahåller vi endast handdesinfetion och desfinfektion för ytor i alla lokaler samt i allmänna ytor.Vilka säkerhetsprotokoll har ni på plats för evenemang?

Det beror helt på omfattningen av konferensen och deltagarna. Vi anpassar oss också ofta till utländska delegationers protokoll.Finns det säkerhetspersonal tillgänglig under konferenser?

Vi hyr in säkerhet från bolag som arbetar med detta.Hur hanterar ni brandsäkerhet och evakuering?

Vi har fasta rutiner för brand och evakuering. Samtlig personal går regelbundet utbildning för att hantera detta.

Utrymningsplaner finns uppsatta enligt myndigheternas krav och brandsläckare likaså. Utrymnings-larm ljuder om det är aktuellt att lämna fastigheten och personalen leder detta synliga i gula västar.Vilka åtgärder vidtas för att skydda konfidentiell information?

Vi går under GDPR gällande personuppgifter. Material och presentationer som mejlas oss raderas direkt efter genomförandet. Inspelningar från webbsändningar raderas efter att kunden fått sitt material.Har ni kamerabevakning i konferensutrymmena?

Nej, endast vid utgångarna.